RADUČ d.o.o raspolaže potencijalom da može ući i uspješno završiti izgradnju bilo kakvih privrednih ili stambenih objekata.

Ko smo

Mi smo stabilno, sigurno i uređeno predzeće, sačinjeno od stručnih i motivisanih kadrova koji se razvijaju sa razvojem preduzeća. Uvijek okrenuto i posvećeno klijentima, sa aktivnostima koje su proaktivne, a razvoj orjentisan ka potrebama klijenata. Klijentima smo prepoznatljivi po kvalitetu i kroz poštovanje ugovornih obaveza. Naše preduzeće je jedinstven tim sa timskim duhom i pozitivnom klimom.

Opširnije

Čime se bavimo

Osnovna djelatnost firme je građevinarstvo (izgradnja stambenih i nestambenih objekata). Pored pomenute djelatnosti firma se bavi izradom projekata konstrukcija za arhitektonske objekte i drugih građevinskih projekata. Takođe, djelimično radimo i elektromontažne radove. Poseban renome firma je stekla izvođenjem građevinskih radova za dalekovode 10/35/110/220 kV za potrebe Elektroprivrede Crne Gore (EPCG).

Opširnije

Reference